Mikrotik rýchlovka: Pridanie DHCP alertu na interface s DHCP relay

DHCP alerting je funkcia RouterOS, ktorá nás môže upozorňovať na falošné DHCP servery na sieti. Podstata je jednoduchá. Router na interface vyšle DHCPDISCOVER packet a ak sa ozve iný DHCP server ako ten vo whiteliste, tento incident sa zaloguje. Pri hromadnom nasadzovaní DHCP alertingu sa môže zísť nasledujúci skript, ktorý pridá DHCP alert na interface, na ktorom už beží DHCP relay. Užitočné, ak je potrebné urobiť deploy na niekoľko desiatok routerov za jeden deň.

:foreach i in=[/ip dhcp-relay find] do={
  :local int [/ip dhcp-relay get $i interface] 
  /ip dhcp-server alert add alert-timeout=01:00:00 interface=$int disabled=no
}