Currently browsing tag

SQLite

Vysávame profil Google Chrome

Tak ako Mozilla Firefox, aj Google Chrome si ukladá určité dáta do SQLite databázy. Pri dlhodobejšom používaní však môžu tieto súbory príliš nabrať na veľkosti, čo spomaľuje štart aj samotnú prácu. Je to dané spôsobom, ako SQLIte engine narába so zmazanými záznamami. Tie nevymaže úplne, iba ich označí za zmazané. …